INPulz

InPULZ byť nažive je zásadný pre prechod od prežívania k prospievaniu. Aby sme vás podporili na tejto ceste, v časoch globálnej existenčnej a duchovnej krízy, pracujeme na MANUÁLE PRE NOVÉ ĽUDSTVO – pláne tvorenia a pôsobenia v novom svete, ktorý si pamätáme z najlepšej možnej budúcnosti. Ponorte sa do neho, nechajte sa inšpirovať a povznášať. Pozrite si sériu 118 videí

Ariana´s Manual for the New Humanity

o esenciálnych témach.

Zana ti ponúka kontakt, ktorý môže byť opísaný ako sprevádzaný proces samo-liečenia a radostný návrat do prirodzeného stavu, ktorý ponúka krásnu cestu k naplneniu ako prejavu vnútornej slobody.

Telegram Group @ArianasManualforNewHumanity