WEBINÁRE

Vytvorili sme sériu online videí, ktoré prinášajú celý rad tém a oblasti súvisiace s Naplneným životom, Posvätnou geometriou a Holistickým dizajnom. Každé z týchto úvodných videí, prezentácií alebo textov (zatiaľ je väčšina v anglickom jazyku, preklady postupne dopĺňame), Vám otvára cestu ku komplexnejšiemu programu, v ktorom môžete ďalej preskúmať témy podrobnejšie v prehlbujúcich videách, zvukových nahrávkach, e-knihách alebo cez priame konzultácie. Prostredníctvom vedomého zdieľania informácií, inšpirovaním, jemnou provokáciou hlboko uložených presvedčení, pýtaním sa správnymi otázkami v pravom čase a otvorením perspektív, Vám tieto vzdelávacie programy poskytnú príležitosť rozšíriť hranice svojej mysle na Vašej ceste skúmania a vyjadrenia Vášho úplného a autentického Ja.

Príležitostne ponúkame a aj reagujeme na žiadosti o spoluprácu na webových seminároch ako súčasti nejakého väčšieho programu. Pozrite si prosím naše UDALOSTI a dozviete sa o tom viac.

KRÁSA V NAPLNENOM PRIESTORE A HOLISTICKOM DIZAJNE

10 PRINCÍPOV POSVäTNÉHO PRIESTORU

Zvuková nahrávka o Naplnenom priestore, v ktorom osvetľujeme Predpoklady posvätného priestoru.

Audiolink

KRÁSA

Všetkým, ktorí chcú vidieť, cítiť a vytvárať viac krásy vo svojom okolí a vo svete. Toto je inšpirujúca audiovizuálna prezentácia webinára na tému Krása v kontexte Naplneného priestoru a Celostného dizajnu.

CHRÁMY PAMäTE

Odkaz na video z konferencie v októbri 2018 zo Zhromaždenia univerzálnej geometrie “Architects 3000” o téme Školy budúcnosti.

Videolink

ARCHITEKTÚRA NAŠEJ DÁVNEJ BUDÚCNOSTI

Múdrosť civilizácie, ktorá stavia nespočetné množstvo úchvatných stavieb po celom svete, ktorá vlastnila nepredstaviteľnú technológiu a dokázala troriť úžasné umenie a architektúru, je nám opäť otvorená a dostupná. Spojenie bolo obnovené a inšpirácia prúdi. Je ČAS vstúpiť do skutočného kontaktu a preskúmať, ako by sme mohli spoločne vytvoriť našu starodávnu a krásnu budúcnosť.

Video Link