Online ZEMINARe 2020

Sme radi, že vás môžeme informovať o pripravovanej sérii webinárov, ktorá sa bude zaoberať celým radom tém, ktoré napĺňajú našu vášeň. Sú naplánované na každú druhú nedeľu,  a  začínajú v maji. V reakcii na nové príležitosti na zdieľanie online a podporu ľudí v tomto transformačnom období. Niektoré pripravené témy:

Bioarchitektúra, a ako sa stať bioarchitektom, Posvätná geometria a prírodné vzorce ako alchýmia života, Neuro-estetika a Biocentrizmus, Holistický dizajn, Naplnený priestor, Eko-konštrukcie, Chrámy života a božské mapovanie a mnoho ďalších zaujímavých a aktuálnych tém.

Po zaslaní záujmu emailom Vám pošleme link na želané video k vybranej téme alebo navštívte náš YouTube link: ZeMArC YouTube Channel

4. KONFERENCIA ŽIVÝ ČLOVEK– MÁJ 2020

Online stretnutie suverénnych ľudí s cieľom zdieľať život podporujúce dôležité témy. Boli sme pozvaní, aby sme prednášali a predstavili niektoré z našich odborných znalostí a oblastí záujmu. Po e-mailovej žiadosti vás radi prepojíme na udalosť.

https://zivicovjek.org/en/what/