BioArc Design

Našou vášňou a špecialitou ako architekta a dizajnérky je tvorenie krásnych budov, chrámov a iných štruktúr s atribútom “Naplneného priestoru”. Spoločne vkladáme do tejto vášne naše životné skúsenosti a zručnosti a ponúkame komplexné služby ľuďom, ktorí chcú vytvoriť posvätné miesto tvorivosti v harmonickej súdržnosti so svojou krajinou. Náš dizajnový prístup oživuje zmysly všetkých, ktorí prechádzajú týmito priestormi a žijú v nich a tiež skrášľujú prostredie. Výsledky našej práce sú založené na schopnosti vnímať kombináciu krásy zdroja tvorivého impulzu, energetického potenciálu a materiálnych zdrojov krajiny.

Jednoduchá metafora tohto procesu je, keď dvaja ľudia chcú vytvoriť dieťa. Zdroj života vstupuje do tvorby tohto dieťaťa; kombináciou energetiky oboch ľudí a telesných možností. Výsledkom je najpravdivejšia forma, ktorá poskytuje domov pre nový energický život/dušu.

Rovnako ako v tomto prirovnaní, ako prvotný impulz prijímame klientov, iniciátorov vízie. Potom precítime a posúdime pôdu alebo priestor ako zdroj prostredia a spájame tieto faktory s cieľom vytvoriť čo najlepšiu formáciu, ktorá vyjadruje pravdivosť vízie. Vdychujeme a vyjadrujeme túto kombináciu vlastností vo forme krásy a kráse formy.

Preberáme počiatočnú víziu vo faze rozvoja a vzniku. Našou úlohou je poskytnúť vízii formu a otvoriť možnosti na jej uskutočnenie. Táto kreatívna cesta spoločne má niekoľko štádií a prinesie nasledujúce výsledky –

Návrh úvodného konceptuálneho dizajnu

Finálny dizajn

Nákresy v elektronickej forme (AutoCAD)

Interiérové ​​a exteriérové ​​návrhy, špecifikácie a rozvrhy

Integrujeme celé spektrum inšpirácií do našej tvorivej práce, vrátane, nie však výlučne, zásad bioarchitektúry, neuroestetiky, posvätnej geometrie a ďalších holistických disciplín, metód a tradícií. Môžeme použiť jazyk týchto systémov a modalít, aby sme klientovi demonštrovali výsledný produkt našej práce, ktorý však nie je založený výhradne na týchto systémových metódach a vedeckých predpisoch. Tiež sa snažíme nedávať žiadne nereálne sľuby, žiadne presvedčenia a nepravdivé vyhlásenia; a ponúknuť len vedomú, kvalitnú prácu, zosúladenú s vyššou múdrosťou a v plnej službe kráse.