KoVízie

Sme v priamej komunikácii s jednotlivcami aj skupinami, ktoré sa snažia vytvoriť krájší svet prostredníctvom návrhov a výstavby centier pre vedomé komunity a spoločenstvá, ako aj nových svetových iniciatív; ktoré podporjú a propagujú dynamické, holistické alternatívy existujúcich spoločenských štruktúr.

ZeMArC ponúka spoločnú tvorivú angažovanosť pri predstavovaní a formulovaní plánov, návrhov a koherentnej organizácie nových vízií, ktoré spájajú a zapaľujú kolektívnu múdrosť. V prvom rade sú to Nové školy, Chrámy života a prepojené komplexy budúcnosti, ktoré podporujú život a žijúcu planétu. Ponúkame tiež vedomé poznatky a rady týkajúce sa existujúcich štruktúr a ich transformácie s cieľom uľahčiť prirodzený a zdravý charakter týchto priestorov a miest a optimalizovať možnosti zvyšovaním krásy a fraktálnej harmónie.

Ak máte víziu, ktorá s týmto rezonuje, môžeme spolu preskúmať, ako urobiť sen realitou.

ZeMArC je hrdé, že može byť súčasťou mnohých aktivít iniciatívy New Earth Nation a aktívne sa podieľa na spoločnom projekte viacerých komunitných projektov vrátane návrhu novej ekologickej obce v Sierra Leone a obnoveného horského mesta v Taliansku. Zdieľame spoločnú túžbu podporovať vytváranie a rozvoj udržateľných spoločenstiev a komunitných iniciatív po celom svete.

Na základe našich rozsiahlych skúseností s návrhom nových typov škôl a centier pre učenie sa, spoločnosť ZeMArC dostala pozvanie na účasť na 9. Medzinárodnej konferencii zhromaždenia architektov 3000 a univerzálnej geometrie na Sicílii, ktorá sa zaoberá návrhom škôl budúcnosti. Veríme, že školy, ak sú navrhnuté a budované vedome, môžu byť pre deti a učiteľov krásnymi priestormi na skúmanie, vyjadrovanie života a rozširovanie, využívanie ich plného potenciálu. Takéto stretnutia nám poskytujú skvelé príležitosti spojiť sa s ľuďmi a skupinami, ktoré zdieľajú náš záujem a túžbu po vytvorení nového sveta, v ktorom sa deti učia pre život.

ZeMArC je prizvaná americkou univerzitou Ubiquity University Wisdom School, aby pripravila a predstavila päť podujatí v rámci svojej intenzívnej pravidelnej týždennej konferencie v Chartres vo Francúzsku. Táto konferencia je jednou zo siedmych sérií, ktoré každý rok pokrývajú jedno zo siedmich klasických slobodných umení (gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, geometria, astronómia a hudba). V tomto roku sa preberala Geometria, ktorá je jednou z našich špecialít. Zúčastnilo sa 84 ľudí z viac ako 20 krajín. Naše Prednášky prezentovali holistický prehľad tejto vzrušujúcej oblasti a zahŕňali nasledujúce témy – Posvätná geometria – tanec polarity, Neuroestetika – veda videnia, Praktická tvorba geometrického diela, Naplnený priestor a holistická architektúra. Ako pedagógovia a aj dizajnéri nových škôl rozumieme a oceňujeme dôležitosť integrácie nadčasovej múdrosti do moderného vzdelávacieho učebného plánu.

https://www.ubiquityuniversity.org

Centrum The Guiding Hearts with Hope požiadalo ZeMArC, aby pripravili návrh nového Zdravotného a liečebného zariadenia v Pelsinvánii, ktoré bude domovom pre zámer tejto neziskovej organizácie, čo je “vidieť rodiny, ako sa im vodí dobre, vidieť pozitívne zmeny životov a ako nádej na rehabilitáciu sa stala realitou”. Vieme, že tvar, forma, pohyb a úprava priestoru ovplyvňuje fyziologické a psychologické blaho ľudí v ňom, a preto navrhujeme budovy v súlade s prírodou na podporu tejto vízie.

Viac ako dvadsať rokov spolupracuje ZeMArC s vizionárskym vynálezcom, vedcom a učitelom Danom Winterom, v mnohých oblastiach vedy a umenia predstavujúcich novú vedu o živote, ktorá má ďalekosiahle dôsledky v mnohých aspektoch architektúri, dizajnu, technológie a biológie. Jedným z nedávnych výsledkov tejto spolupráce je formulácia revolučného chápania zásad, ktoré podporujú tvorbu a konštrukciu posvätného priestoru – ktoré nazývame “10 Princípov posvätného priestoru”

http://www.fractalfield.com

ZeMArC a Akadémia posvätnej geometrie (založená Rogerom Greenom) majú vzrušujúcu dvadsaťročnú históriu tvorivej spolupráce a spoločného vnímania; ako partneri dizajnu Feng Shui a BioArchitecturi, učitelia akademických fakúlt a vedúci seminárov na mnohých konferenciách po celom svete. Michael Rice je uvedený ako jeden z učiteľov v akadémii, prispievajúc článkami a prezentáciami online seminárov ako súčasti rôznych učebných osnov súvisiacich s dizajnom. Zdieľame spoločnú víziu, aby sme otvorili povedomie ľudí o harmonických priestoroch a dôležitosti praktických aplikácií týchto informácií v ich živote.

 http://www.academysacredgeometry.com

ZeMArC prezentovali nedávno spolu s austrálskym pedagógom, autorom a matematikom Jainom na konferencii vo Francúzsku. Sme aktívne spoločne previazaní pri tvorení rozsiahleho online vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je zvýšiť globálne povedomie o sile, potenciálnych a praktických aplikáciách posvätnej geometrie a matematiky pre deti, dizajnérov, školy a univerzity.

https://jain108.com

Spoločnosť ZeMArC zdieľa mnoho oblastí vášne a kreativity s konzorciom Mexického dizajnu vedeným dynamickým mladým architektom Arturo Ponce de Leon. Od roku 2003 sme spolupracovali a spoločne zrevidovali celý rad architektonických projktov v Mexiku a Čile, ako aj tri veľmi úspešné kongresy o BioArchitektúre, ktoré prezentovali stovkám architektov a dizajnérov zo 17 krajín. Michael nedávno spoluvytvoril knihu s názvom Bio Fractal, the Science of Biological Architecture and Sacred Geometry, ktorá je k dispozícii na amazon.com. Táto informatívna a inšpiratívna kniha je prvým krokom v našom pláne vytvoriť sériu e-kníh, v ktorých sa vzácne informácie vyskytnú v písomnej podobe.

http://psicogeometria.com

Spoločnosť ZeMArC nedávno aktívne započala spoločné vízie s tvorcom ”Sacred Mandala”, podnikateľom a lektorom holotropného dýchania, Geoffom Fitzpatrickom. Zdieľame túžbu navrhnúť a vytvoriť centrum optimalizácie možnosti prístupu a skúmania zmenených stavov vedomia bez potreby entheogénnych látok. Predbežne bude prvá z týchto budov postavená v Írsku s cieľom otvoriť takýto model aj pre komunity v iných častiach sveta. Oceňujeme dôležitosť rozšírenia nášho vedomia o sebe a priestore ako o jedného z polí integrácie a poznania. Veríme, že vedomý dizajn s krásou ako klúčovou zložkou nás môže podporiť na tejto ceste.

V roku 2004 sme cestovali do Pune v Indii na spolutvorenie a dizajn strediska, ktoré sa snažilo podporiť ľudí učiť tradičné umenie a remeslá, ako aj starodávne filozofie dizajnu. Iniciatíva bola vedená našim priateľom a partnerom Mayankom Barjatyou, architektom a odborníkom na Vastu Shastra. ZeMArC a Mayank zdieľajú túžbu premostiť západné technologické chápanie energetiky priestoru a staroveké múdrosti dizajnu a budovania do holistického zdieľaného súboru praktických poznatkov, ktoré možno ľahko vyučovať, asimilovať a aplikovať pre študentov, architektov a iných návrhárov.

http://www.vastuworld.com

Architekti ZeMArC a Fractal Architects (založené architektom Radanom Volnohradskym) spolupracovali na mnohých zaujímavých víziách za posledné roky, ako napríklad na celkovej rekonštrukcii existujúcej päťpodlažnej budovy v centre Prahy, aby sa mohla stať ayurvédskými kúpeľmi. Nedávno sme tiež pracovali spoločne na hlavnom pláne nového projektu, ktorý pozostával z liečebného centra a súvisiacich štruktúr. Úlohou ZeMArC bolo koncepčné vnímanie celkovej štruktúry lokality, ktorá spojí všetky prvky a procesy tohto plánu do jedného
koherentného celku.

http://fractalarchitects.com/