ZeMináre

SEMINÁRE

VEČERNÉ ROZHOVORY

PRAKTICKÉ WORKSHOPY

Vyvinuli sme sériu zážitkových jednodňových podujatí, ktoré ponúkajú nový pohľad z okna a otvárajú dvere ku krásnemu spôsobu, ako byť a konať na tomto svete. Séria sa nazýva Naplnený život a skladá sa z troch individuálnych udalostí alebo jednej štvordňovej kompilácie. Tieto sa nazývajú:

Naplnený muž

Naplnený priestor

Naplnená láska

Každý z týchto seminárov poskytuje viaceré stimuly pre priestorový, zmyslový a psychologický rozvoj seba samého, v koncentrovanej, vedome navrhnutej a prezentovanej forme. Túto vzácnu možnosť sebapoznávania ponúkame, pretože vieme, že všetci máme schopnosť tvoriť, udržiavať a zlepšovať život, ktorý je prejavom našej najhlbšej pravdy najvyššieho potenciálu. Tieto tri programy sme špeciálne navrhli, aby sa uskutočnili v rámci jedného intenzívneho dňa z toho dôvodu, aby bol vyvolaný jediný silný impulz pre trvalý, autentický výraz vo vašom vlastnom živote. Štvordňové spojené stretnutie je navrhnuté tak, aby poskytlo plnú skúsenosť pre tých, ktorí sú pripravení priamo sa ponoriť do úplného naplnenia. Každé z týchto stretnutí je tvorené ako koncentrovaná forma zážitku, ktorý efektívne a cielene pracuje na viacerých úrovniach bytia naraz a v každom okamihu zaradených aktivít. Nie sme školitelia ani tréneri, ktorí by mali záujem o podporu vášho pohodlia a ega ďalším pekným víkendovým zážitkom, ani sa nesnažíme pridávať nové informácie masírujúce iluzórny zmysel pre intelektuálnu hodnotu. Sme provokatívny činiteľ vedomých zmien, ktorý otvára, stimuluje, inšpiruje a vyzíva vašu pozíciu a to vás vedie bližšie k vašej pravde. Sme múzou pre váš Naplnený život. Po týchto skúsenostiach už nebude pre vás ľahké sa vrátiť do starého modelu života.

Večerné rozhovory sú nádherne kompaktné médium na prenos informácií a inšpirácie o témach, ktoré sú pre vás aktuálne zaujímavé a užitočné.

ZeMArC má bohaté skúsenosti a znalosti o mnohých oblastiach záujmu, ktoré sa týkajú dizajnu, konštrukcie, vedomia, vzdelávania, vzťahov a ďalších vecí. a s radosťou zdieľa to s ľuďmi, ktorí sa snažia prejaviť život vyjadrujúci ich plný potenciál.

Každá diskusia zahŕňa vizuálnu prezentáciu, niektoré prieskumné cvičenia a príležitosť klásť otázky.

Niektoré témy týchto rozhovorov zahŕňajú –

Naplnený priestor

Posvätná geometria

BioArchitecture

Chrámy života

Božské mapovanie

Neuro-estetika

Eco-Stavba

Holistická projektová a stavebná činnosť

Objavte svoj SuperPower

a viac…

Zážitkové workshopy

Známa múdrosť hovorí – “daj človeku rybu a nakŕmi ho na jeden deň, ale nauč ho, ako ryby chytať a nakŕmiš ho na zvyšok života.” Toto nadčasové príslovie tvorí základ našej túžby formulovať a ponúknuť praktické, zážitkové workshopy pre ľudí zaujímajúcich sa o témy súvisiace s holistickým dizajnom a prírodným staviteľstvom.
Forma týchto podujatí je navrhnutá tak, aby optimalizovala výmenu praktických informácií a techník, čo poskytuje účastníkom dostatok príležitostí vyskúšať si novo naučené poznatky priamo pri práci pod dohľadom a za podpory odborníkov v tej ktorej oblasti.
V úvodnej večernej prezentácii je vždy popísaná teória a technika. Ďalšou časťou je jednodňový zážitkový workshop, kde uvidíte a vyskúšate si samotné techniky. A nakoniec je k dispozícii niekoľko dní priamo na stavbe, keď sa prácou môžete zúčastniť skutočného projektu, a pod dohľadom tímu odborníkov realizovať aktivity k téme.

Čo možno získať z týchto workshopov, sú znalosti, skúsenosti a základné zručnosti, ktoré umožnia účastníkovi naplánovať a konštruovať vlastnú štruktúru s využitím získaných informácií a zručností.

Workshopy, ktoré sú v práve teraz v ponuke, zahŕňajú :

Výstavba základovej štruktúry dreva a terasy
Konštrukcia konštrukcie nosníkov s ohýbaným drevom na základe posvätnej geometrie
Konštrukcia rámčeka výplne na dokončenie štruktúry
Príprava a montáž liatej konštrukcie konope
Príprava a aplikácia vonkajšieho vyfrézovania za tepla
Príprava a aplikácia interného lešteného vyhotovenia
Dokončenie vnútorných prvkov – Podlahy, steny atď.
Inštalácia a aktivácia rôznych trvale udržateľných služieb
a viac…

Ak máte záujem o účasť, navštívte sekciu Podujatia a zistite, kedy sa plánuje ďalší dostupný seminár. Ak nevidíte žiadne udalosti, ktoré sú uvedené v zozname, je to preto, že v súčasnosti nie sme primárne zameraní na tieto aktivity, ale reagujeme na to, čo v danom momente vyžaduje náš zdieľaný čas, energiu a pozornosť. Sme otvorení pozvánkam od jednotlivcov a skupín, ktorí organizujú a hosťujú seminárne a podujatia na celom svete, prísť a prezentovať niektorú z našich ponúk. Radi sa s vami na niektorom z našich podujatí v dudúcnosti stretneme.

NAPLNENÝ MUŽ,
Prvý seminár zo série, je určený len pre mužov a snaží sa stimulovať a prebúdzať hlboké uvedomenie si hraníc strachu, ktoré odhaľujú a pretvárajú našu temnú zraniteľnosť. Cieľom je čo najlepšie vytvoriť priestor pre potenciál naplnenia vašich životov. Tento odvážny proces pravdy sa dotýka jadra toho, kto ste, ako muži, a odhaľuje, ako môžete vytvárať a udržiavať zmeny potrebné na autentické bytie a lásku. Prostredníctvom tohto programu podporujeme a usmerňujeme mužov, aby našli svoju hodnotu, zdroj ich sily a pravdu ich života. Tento impulz otvára dvere úplnému zrodeniu a vyjadreniu praktickej, kreatívnej moci bez ohľadu na to, v akom štádiu života sú prítomní muži. Vieme, že slová už nestačia, pretože mužská sila je celostná skúsenosť, skutočný fyzický pocit, ktorý musí byť aktivovaný a vedome aplikovaný do a na všetky aspekty života.

NAPLNENÝ PRIESTOR,
druhý zo série seminárov, je pre ľudí, ktorí cítia nadšenie pre priestor a zosúladenie ich vnútornej pravdy s prvkami ich prostredia. Otvorí pred vašimi očami fraktálnu povahu reality a jasne ukáže, že vnútorný a vonkajší svet sú jedno a to isté. Zámerom tohto programu je zvýšiť zmyslové vnímanie vášho tela a priestoru, v ktorom žijete, a to prostredníctvom intenzívneho procesu rozpoznávania, ktorý podporuje vedomé a prirodzené tvorenie priestoru. S cieľom prakticky aktivovať a osláviť tento zámer sme štruktúrovali priestorový a časový tok tejto udalosti do troch postupných fáz –

Reflexia (aby ste vedeli, čo bolo)
Prítomnosť (aby ste videli, čo je)
Prijatie (byť pripravený na to, čo môže byť)

Zaradené aktivity otvárajú dvere vášho vnímania kvalít, ktoré si potrebujete uvedomiť. Podporujú skúmanie vašich schopností a poskytujú účinné cvičenia integrácie a praktickej aplikácie pre život. Budete mať krásnu príležitosť otvoriť a rozvinúť konkrétny projekt vášho osobného Naplneného priestoru, ktorý maximalizuje váš potenciál a pomáha prejavovať radostný život.

NAPLNENÁ LÁSKA
Tretí seminár zo série prináša tému zdieľanej slobody. Vieme, že v našich vzťahoch existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať a narúšať schopnosť prejavovať a užívať preplnenú lásku v našich životoch, ako sú nereálne očakávania (o sebe a ostatných), nedostatok dôvery, lenivosť, na egu založené predpoklady a chýbajúca spoločná vízia a tvorivosť, čím sme pomenovali len niekoľko z nich. Zámerom tohto seminára je pozvať vás na pravdivé preskúmanie a odpoveď na nasledujúce základné, ale veľmi dôležité otázky –
“Ste pripravení premeniť kľúčové aspekty vašich vzťahov na radosť?”
“Viete, ako uchopiť a udržať plnú pozornosť v prítomnej chvíli?”
“Čo ste pripravení urobiť pre to, aby ste prakticky a trvalo vytvárali šťastie a zdielanú slobodu vo svojom živote?
Táto skúsenosť zo seminára je osobným a spoločným prieskumom vedúcim k jednote a zahŕňa reflexiu tela, kontaktnú meditáciu, pohyb srdca a zdravú dávku výziev pre myseľ a emócie.

Kľúčovou súčasťou tohto učenia pre život je rozvoj schopnosti aktívne prijímať, o čom sa dá ľahko rozprávať, ale často sa to ťažko uskutočňuje. Avšak tajomstvo Naplnenej lásky je fundamentálne založené na tejto veľmi jednoduchej báze, pretože tá je základným zdrojom slobody a podporným bodom sily tvorenia a žitia v jednote.

NAPLNENÝ ŽIVOT.
Jedná sa o veľmi špeciálne štvordňové podujatie, ktoré prináša tri jednodenné impulzy do plného ponoreného zážitku systematického prechodu do Naplnenia. Štvrtý deň je zhrnutý ako holistická integrácia všetkého, čo sa otvorilo, objavilo, vyjadrilo a vyvíjalo v priebehu predošlých dní. Nie je to ľahký program a je vyhradený len tým ľuďom, ktorí v podstate vedia, že je potrebná hlboká a trvalá zmena a že sú ochotní urobiť všetko, čo je potrebné na to, aby bez kompromisov zvolili Naplnený život.

SACRED GEOMETRY

Sacred Geometry touches our senses in so many ways, and on so many levels of being.

It can be defined as the Blueprint of Creation, which maps and moves information and energy across dimensions, and through all of space and time. It provides portals of possibility that anchors the primal desire of all Life; to explore and express potential, truth, beauty and love.

What you will gain from this presentation is understanding of the patterns and rhythms that underpin livings systems and how we can tune ourselves to resonate with them.

BIOARCHITECTURE

BioArchitecture can both design and open the door to a healthier living environment.

It can be defined as is a method of using natural forms, patterns and proportions in the design and construction of buildings.

What you will gain from this presentation is an expanded sense of how our buildings – homes, offices and places for gathering and celebrating, can provide us with a space wherein form and feeling come together as one field of beauty.

TEMPLES OF LIFE

Temples of Life are needed now, more than ever, by all of us who can feel the calling of our souls.

They can be described as vibrant constructions; conceived, designed, built and used for the purpose of exploring, experiencing and celebrating all aspects of Beauty and Love.

What you will gain from this evening is an openness to be part of the creation of these Temples in your own community.

DIVINE MAPPING

Divine Mapping can anchor our movements across this beautiful world.

It can be defined as a process of feeling, identifying, connecting and graphically articulating points and movements of future memories into an interpenetrating network of truth, wisdom and love.

What you will gain from this presentation is an overview of a higher order of harmonious informational flow in our world.

NEURO-AESTHETICS

Neuro-Aesthetics is all about how you see the world and how what you see affects you.

It can be defined as an emergent field of experimental science that aims to combine neuro-psychological research with aesthetics by investigating the perception, production, and response to art / beauty, as well as interactions with objects, scenes and spaces that evoke an intense feeling, often of pleasure.

What you will gain from this presentation is an insight into our capacity to open our senses to beauty and harmony in the world and to have this enliven our experiences.

SHOOLS OF FUTURE

All of us have our own memories about our school years; covering a wide range of experiences, and not all of them positive.

Schools Projects is an innovative design initiative which explores how to consciously build beautiful spaces for children and teachers to discover, express, expand and enjoy their full potential.

What you will gain from this presentation is inspiration about what could become, in terms of the creation of natural learning environments for our children, and theirs.

ECO-CONSTRUCTION

Eco-Construction is the pathway to a more sustainable future in terms of how and where we live.

It can be described as the practical application and utilisation of materials, technologies and techniques that ensure the optimal outcome of any construction project, in terms of health, harmony and holism.

What you will gain from this presentation is general knowledge about the many possibilities that exist, and are being developed, to support your desire to build a home naturally and economically

HOLISTIC DESIGN AND BUILDING PROJECT

Holistic Design and Building Project takes you on a journey from concept to reality.

It can be defined as designing and building a space or structure with full consideration of, and connection to, all of the components and elements that form part of the process, holistically and harmoniously.

What you will gain from this presentation is clarity about your range of choices when it comes to designing and building your own home.

DISCOVER YOUR SUPER POWER

Would you wish to know the unique gift or skill that expresses who you truly are?

Each of us is here with an innate potential that awaits our discovery, activation and celebration. You can become aware of and access this power base through a process of answering three simple questions.

What you will gain from this presentation is a pathway to self knowing, and the impulse to take a step onto it.